top of page

Raak Betrokke

GEBRUIK JOU GAWES EN MAAK 'N VERSKIL!

God het aan elkeen van julle ’n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. 

1 Petrus 4:10, NLV

Bo

Bedieninge waarin jy betrokke kan raak

maxresdefault.jpg

Sang & Musiek

Wod deel van 'n dinamiese Sang en Musiekspan.

DdjzXXJU8AUjbPF.jpg

Jeug & Sondagskool

Wen die jeug want hulle is ons toekoms!

MG_0478-650x433.jpg

Altaarwerk

Maak dissipels van alle nasies!
Jy is die skakel!

8d297-thinkstockphotos-495193237.jpg

Kreatiewe Span

Hulpbronne is beperk, maar kreatiwiteit is onbeperk!

bigstock-Waiter-holding-empty-silver-tr-

Gasvryheid

Gee mense 'n rede om weer te kom!

doorshutterstock_2204806.png

Uitreik & Besoek

Gaan na wie Ek jou ook al stuur!Is jy 'n Evangelis?

r-arch1.jpg

Sekuriteit

Maak seker almal is veilig!

corporate-video-melbourne-studio.jpg

Video Span

Vertel die hele storie!

75510.jpg

Verwelkoming

Ons het net een kans om 'n eerste indruk te maak. 

img1081.jpg

Hofmeesters

Jy is die eerste verteenwoordiger van Jesus Christus!

Working-Online-on-Laptop-16.9.jpg

Administrasie

Informasie is die fondasie van besluitneming!

mos-lighting.jpg

Klank & Beligting

Skep 'n onvergeetlike belewenis!

Sang & Musiek

Psalm 22:4 sê dat God woon in die lofsange van Sy kinders en v24 gee ons die opdrag om God te prys. Die Woord is ‘n skatkis oor lofprysing, Hy is ons God, laat ons Hom dus loof en prys, dit is waarvoor ons gemaak is!

Die hoofdoel van alle byeenkomste moet altyd wees om in die teenwoordigheid van God te kom. Ons aanbid God en ons samekomste moet gekenmerk word deur die Heilige Gees salwing. Daar is niks so lekker as om die Here te gewaar in ons dienste nie. Lofprysing bring ‘n eenheid en as ons as een mens God loof gebeur daar wonderwerke !
 

 • Kyk wat gebeur in ‘n tronk;  Hand. 16:25-29

 • Kyk wat gebeur in ‘n kerk;  2 Kron. 5:11-14

Die Duiwel kan dit nie hanteer as ons God loof en prys nie. Die rede hiervoor is dat God ons besoek en Sy krag geopenbaar word as ons die Here loof.  Die satan kan nie bestaan in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God nie. Daar waar die Here geloof en geprys word wyk die magte van die bose en werk die heerlikheid van God !
 

 • Lofprysing laat die vyande vrees;  2 Kron. 20: 14-29

Lofprysing is die verloste mens wat na die Here roep, terwyl aanbidding die gees van die mens is wat roep na God vanuit die binneste van die verloste mens. Lofprysing het dikwels sy oorsprong in die vlees, terwyl aanbiding altyd sy oorsprong in die gees het. Kyk Joh. 4:24

Lofprysing en aanbidding maak ‘n goeie huwelikspaar uit in die sin dat hulle lewenlange maats is. Ons vind hulle voordurend saangevoeg in die bladsye van die Bybel, want terwyl lofprysing die gelowige voorberei vir aanbidding, is dit aanbidding wat lofprysing vervul deur die uitdrukking van lof te verhef vanaf waardering tot verering.

Geliefdes wat jou nood ook al is vandag, begin deur God te loof en prys. Hy sal daarop reageer!!

Gasvryheid

Die Gasvryheidsbediening in die gemeente is van uiterste belang. Buiten vir die feit dat mense in hierdie bediening almal in die gemeente laat welkom voel, is die uitnemende doel van gasvryheid om besoekers so te behandel dat hulle weer sal wil terugkom. Dit is die taak van die gasvrou of man om seker te maak besoekers weet waar om wat te kry. Hulle wys vir besoekers waar die toilette is, waar om kinders heen te vat tydens diens, waar die moederskamer, koffiekroeg, nooduitgange ens is. Dit is ook die taak van die gasvrou en man om seker te maak dat besoekers gemaklik is en dat ons hulle kontakbesonderhede gekry het voor hulle die kerk na diens verlaat. Dit is ook mense met hierdie bediening wat help met die bedien van koffie na afloop van die diens.

Verwelkoming

Met verwelkoming bedoel ons deurwagters en ander mense wat help met die verwelkoming van kerkgangers. Ons het net een kans om 'n eerste indruk te maak, en dit is die taak van die verwelkomingspan om dit te doen. Indien jy belangstel in hierdie bediening is dit noodsaaklik dat jy sal besef dat jy die eerste verteenwoordiger van Jesus Christus is wanneer 'n besoeker kom kuier. Wat hierdie span ook doen is om mense buite die kerk te verwelkom, en na afloop van die diens op hulle poste is om die kerkgangers af te sien.

Jeug & Sondagskool

Onder hierdie bediening sluit ons die volgende in: Sondagskool, Jeug en Tieners. Hierdie is 'n baie dinamiese bediening en 'n totale verbintenis en deursettingsvermoë is nodig. Paarl is 'n tiener-dorp en daar is talle jongmense wat deur hierdie bediening bereik kan word. Daarom is dit vir ons van uiterse belang om getroue en hardwerkende mense met 'n bediening vir kinders hier betrokke te kry. As jy het wat dit vat om 'n leier vir kinders te wees, is hierdie 'n baie verrykende bediening om in te dien.  

Uitreik & Besoek

Hierdie is die span mense wat fokus op evangelisasiewerk buite die mure van die kerk. Dit sluit aspekte soos huisbesoek, hospitaalbesoek, siekebesoek, tronkbediening, en algemene opvolgwerk in. Enige uitreike en besoeke val onder hierdie afdeling. Dit is baie belangrik dat jy 'n evangelistiese hart het vir hierdie bediening.

Hofmeesters & Deurwagters

1 Kor. 14:40 sê: Laat alles welvoeglik en ordelik gaan! Ons het net een kans om 'n eerste indruk te maak! Hierdie is 'n bediening! Hofmeester beteken eenvoudig: Meester van hoflikheid!

Die eerste ontmoeting van 'n besoeker by die kerk sal bepaal hoe ontvanklik hy/sy sal wees vir dit wat hy /sy moet ontvang! Psalm 84:11b sê: “Ek sal liewer net 'n deurwag in U huis wees...”.

TAAKOMSKRYWING:

 • Jy die eerste amptelike verteenwoordiger van Jesus Christus wanneer mense die kerk besoek.

 • Nooit hul pos verlaat nie.

 • Daar moet altyd minstens twee deurwagters by die deur staan (nie meer as drie nie!).

 • Wees altyd oplettend!

 • Voldoende skryfmateriaal, bulletin, ens.

 • Betyds (30 Minute voor diens).

 • Moet naamplaatjies dra.

 • Vriendelik van geaardheid wees en gemaklik met mense kan kommunikeer.  

 • Verminder steurnisse tydens die diens.

 • Wees ingelig rakende noodprosedures!  

 • Help mense met spesiale behoeftes.

 • Kollekteer offerandes.

 • Dui oop sitplekke aan wanneer die kerk vol is.

 • Let op waar leë sitplekke is en hoeveel, neem mense daarheen.

 • Persone wat laat kom kan agter sit om nie die diens te steur nie.

 • Banke wat gemerk is: “Moeders met babas” en “Bejaardes” is alleenlik daarvoor bedoel.

 • Elke hofmeester moet 'n spesifieke blok toegeken word, veral vir sitplek aanwysing. Ken jou blok en ken jou mense. Let deeglik op vir oop sitplekke en plekke waar iemand net vir 'n oomblik opgestaan het.

  • Gee besondere aandag aan besoekers – veral diegene wat vir die eerste keer besoek bring. Laat hulle altyd soos “eregaste” voel – “’n spesiale plekkie net vir u”

  • Maak seker dat elke gesin 'n naweekbulletin ontvang het.

  • Maak seker dat elke besoeker so vinnig moontlik 'n besoekerskaartjie, potlood en ander nodige goedjies ontvang.

 • Moenie met jou vinger ʼn sitplek aandui nie, lei mense daarheen!

Altaarwerkers & Intersessors

Die heel beste plek om te begin met siele-wen / evangelisasie / Jou Groot Opdrag is om altaarwerk te doen wanneer mense reageer op die uitnodiging, en uittree. Die soekende siel wat gevorder het tot by die bidkamer staan reeds op die rand van die Ewige Lewe, en moet net gehelp word om daai finale stap te vat.... DIS WAAR JY INKOM IN DIE PRENTJIE.

 

Onthou die GROOT & GOUE reel: As jy nie self 100% seker is dat jy die ewige lewe het nie, kan jy mos nie iemand anders effektief help om seker te wees nie!

Veiligheid en Sekuriteit

Ons lewe in 'n wêreld vol boosheid en misdaad, en daarom het ons ook 'n mandaat om die veiligheid en sekeriteit van ons lidmate en hulle besittings so ver moontlik te verseker. Dit is belangrik dat ons parkeerarea en toegangsbeheer by die kerk beveilig word. Indien jy voel dat jy by hierdie bediening betrokke wil raak, is hierdie 'n manier om in die koninkryk te dien.

Administrasie

'n Ordentlike administrasiestelsel bevorder gewoonlik doeltreffende besluitneming en verhoog produktiwiteit.  Die administratiewe funksie gaan oor die bestuur van die inligtingsentrum van die gemeente. Dit is waar inligting ontvang word, georden word, daarop gereageer word, en dan geliasseer word. Bykans al die kerklike besluite word op grond van informasie geneem. As hierdie funksie in wanorde is, is die hele gemeente in wanorde. Ordentlike administratiewe stelsel bevorder gewoonlik doeltreffende besluitneming en verhoog produktiwiteit. As jy 'n administratiewe roeping het, kan jy hier 'n impak in die koninkryk van Jesus Christus maak.

Kreatiewe Span

As jy enige kreatiewe talente het, is hierdie die span waarin jy moet dien. Dit sluit kreatiewe skryfvaardighede, ontwerpe, sketse, binnehuisversiering of enige aspek wat ʼn kreatiewe brein vereis in. Hierdie afdeling sluit in om kreatiewe voorstellings en illustrasies as hulpmiddels vir die pastoor en gemeente te skep. Hierdie span sal betrokke wees met ʼn breë spektrum van die bediening. Hierdie span kelp met kreatiewe bemarking, baniere, en selfs video produksies.

Videoproduksiespan

Hierdie span sal verantwoordelik wees vir die opneem van die dienste, getuienisse, bemarkingsmateriaal en voordiens programme. Die span doen die redigering van video’s vir die eredienste. Die kerk se video produksiespan sal by talle aspekte van die gemeenteaktiwiteite betrokke wees.  

Klank, Beligting & Verhoogbestuur

Die audiovisuele aspek van 'n gemeente is een van sleutel komponente van enige gemeente. Jy sal onder meer help om 'n gepaste atmosfeer te skep met klank en beligting. Hierdie span is verantwoordelik vir die audiovisuele beplanning van die diens, die klankbestuur, transmissies en die opneem en duplisering van die boodskappe. Om deel van hierdie span te wees, moet jy 'n aanvoeling en oor vir musiek hê, asook 'n talent om kreatief te wees met beligting. Hierdie span werk nou saam met die multimedia span wat verantwoordelik is vir die werk van die rekenaar en oorhoofse projektor. Die klank & beligtingspan sal ook nou saamwerk met die videoproduksie span.

Sang & Musiek
Gasvryheid
Verwelkoming
Jeug & Sondagskool
Uitreik & Besoek
Hofmeesters & Deurwagters
Altaarwerkers & Intersessors
Veiligheid en Sekuriteit
Administrasie
Kreatiewe Span
Video Produksispan
Klank & Beligtng
bottom of page